Właścicielem sklepu internetowego www.mamika.pl jest firma:
Wydawnictwo Mamika
Monika Michałowska

ul. Jagiellońska 6/8, 03-721 Warszawa
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem ewidencyjnym: 438544
REGON 140759239
NIP 565-112-99-38
Numer konta bankowego:
ING Bank Śląski: 21 1050 1025 1000 0023 1160 3704